LOIVAT ULKOPORTAAT

ULKOPORTAIDEN RAKENTAMINEN LOIVAAN RINTEESEEN

Ulkoportaiden nousun ja etenemän tulee olla oikeassa suhteessa jotta portaiden käyttö on luontevaa. Tämän ilmaisee ”suhdeluku”. Sen olisi oltava välillä 600-660. Ulkoportaissa luvun tulisi olla alle 660.
Alla esitetyissä taulukoissa sopivat suhdeluvut on esitetty vihreällä taustalla. Tässä taulukossa askelman teoreettinen syvyys on 43 cm, mutta käytännössä taulukon arvoihin ylletään pienimmillään 37-38 syvillä askelmilla.
Valkealla taustalla (suhdeluvun rivillä) on esitetty ne ulkoportaiden mallit, jotka poikkeavat korkeintaan ± 10% sopivasta suhdeluvusta. Joskus on mielekästä valita tämä ratkaisu.

Alla käytetyt käsitteet on havainnollistettu täällä olevassa kuvassa.

Suunnittelutaulukko ulkoportaille, jotka sijoitetaan loivaan rinteeseen. Rinteen korkeus 30 - 130 cm. Askelman teoreettinen syvyys n. 43 cm.

Suunnittelutaulukko ulkoportaille, jotka sijoitetaan loivaan rinteeseen. Rinteen korkeus 30 – 130 cm. Askelman teoreettinen syvyys n. 43 cm.

Suunnittelutaulukko ulkoportaille, jotka sijoitetaan loivaan rinteeseen. Rinteen korkeus 140 - 240 cm. Askelman teoreettinen syvyys n. 43 cm.

Suunnittelutaulukko ulkoportaille, jotka sijoitetaan loivaan rinteeseen. Rinteen korkeus 140 – 240 cm. Askelman teoreettinen syvyys n. 43 cm.