TUKI - OHJEET

KYSYMYKSIÄ?

Lähetä viesti sivuston sivulta: www.pihaportaat.fi/#yhteystiedot

Yhteystiedot löytyvät sivulta: www.pihaportaat.fi/#yhteystiedot

Hinnat ovat verkossa: www.pihaportaat.fi/#hinta

Tietoja uimaportaista: www.uimaportaat.fi

Kaiteet portaisiin, tutustu: www.kaide.fi

Ohje portaiden rakentamiseen: www.safewalk.eu/ohje/portaat-rakentaminen.pdf

MUUT

ECOaurora™ valolistan esite: www.safewalk.eu/ecoaurora.pdf

ECOaurora™ valolistan tekniset tiedot (.pdf): www.safewalk.eu/ecoaurora-info.pdf

SafeWalk Ratkaisut Oy sivusto

Takuu: www.pihaportaat.fi/tuki/#takuu ja www.safewalk.eu/takuu

———

Kuvia vanhoista puuportaistawww.pihaportaat.fi/vanhoja-puuportaita

ULKOPORTAIDEN SUUNNITTELU

ULKOPORTAIDEN SUUNNITTELU ON VAATIVA TEHTÄVÄ !

Ulkoportaiden suunnittelussa on otettava huomioon monta asiaa. Keskeiset käsitteet ovat nousu, etenemä, kulma ja rinteen pituus sekä rinteen korkeus. Näiden avulla pystytään suunnittelemaan ulkoportaiden rakenne. Käsitteet on havainnollistettu alla olevassa kuvassa.

Skannaa sivun linkki puhelimeen

Ulkoportaiden suunnittelussa keskeiset käsitteet nousu, etenemä, kulma ja rinteen pituus sekä rinteen korkeus on havainnollistettu kuvassa.

Ulkoportaiden suunnittelussa keskeiset käsitteet nousu, etenemä, kulma ja rinteen pituus sekä rinteen korkeus on havainnollistettu kuvassa.

OHJEIDEN NOUDATTAMINEN

Ulkoportaiden nousun ja etenemän tulee olla oikeassa suhteessa jotta portaiden käyttö on luontevaa. Tämän ilmaisee ”suhdeluku”. Sen olisi oltava välillä 600-660. Ulkoportaissa luvun tulisi olla alle 660. PihaPorras voidaan säätää siten, että se noudattaa tätä ohjetta. Tarvittaessa PihaPorras voidaan säätää myös muihin asentoihin. Suomen Rakennusmääräyksiä ja ohjeita suositellaan noudatettavan PihaPorrasta ja kaikkia ulkoportaita asennettaessa. Ohje koskee rakennusta ja siihen liittyviä. Piha voidaan ilmeisesti lukea siihen kuuluvaksi. Piha-alueen ulkopuolella olevat alueet eivät kuulu ohjeen piiriin (F2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakennuksen käyttöturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2001 § 2.1.2). Luontoon sijoitettuja ulkoportaita ohje ei koske – usein tarvitaan rinteeseen istuvia ulkoportaita.

ESIMERKKI SUUNNITTELUTAULUKON KÄYTÖSTÄ

Oikealla olevassa taulukossa on paljon lukuja. Yleisin kysymys ulkoportaiden mitoituksessa kuuluu ”Kuinka monta askelmaa pitää tehdä kun rinteen korkeus on x cm TAI rinteen pituus on y cm?” Taulukosta nähdään nopeasti vihreää väriä katsomalla, että

  • rinteen korkeuden ollessa 60 cm, voidaan valita 5 tai 6 askelmaiset ulkoportaat.
  • rinteen ollessa 100 cm korkea, tarvitaan 8, 9 tai 10 askelmaiset ulkoportaat, jotta suhdeluku on sopiva.
  • Loiva PihaPorras malli jossa on 6 askelmaa, sopii 60-80 cm korkeisiin rinteisiin.
  • Loiva PihaPorras malli jossa on 8 askelmaa, sopii 80-100 cm korkeisiin rinteisiin.
Esimerkki: Loivien ulkoportaiden valinta 60 – 100 cm korkeaan rinteeseen.

Esimerkki: Loivien ulkoportaiden valinta 60 – 100 cm korkeaan rinteeseen.

Jos PihaPortaan malli olisi ”Jyrkkä”, silloin luvut ovat erilaisia. Yllä vasemmalla olevassa valikossa on linkit neljään eri taulukkoon. Niistä yleisimmin käytetty on ”Jyrkät ulkoportaat”. Siinä askelmien syvyys ei ole suuri, suunnilleen 30 cm. Loivien ulkoportaiden askelman syvyys on suurempi, n. 37 – 43 cm ja kyseinen malli toimii parhaiten hyvin loivilla rinteillä. Kaksi muuta taulukkoa esittää erikoisempia (jyrkempiä) ratkaisuja. Oikealla linkit kyseisille sivuille:

OHJEITA ULKOPORTAIDEN RAKENTAMISEEN

Uusi (20.7.2013) opas portaiden rakentamiseen on julkaistu täällä. Ohjeessa on yli 100 valokuvaa portaista!
Yläoikealla olevat linkit ovat tietoihin, jotka auttavat ulkoportaiden rakentamisessa. Osa tiedoista on teknistä. Teknisten tietojen tietojen hallintaa ei edellytetä, kun PihaPorras hankitaan ulkoportaaksi. PihaPorras voidaan mitoittaa rinteen pituuden ja korkeuden perusteella.

ECOAURORA HEHKUVALOLISTA

Ilman sähköä toimii yli 20 vuotta

ECOaurora valolista lisää turvallisuutta portaisiin asennettuna ja toimii opasteena tai vaaran merkkinä. Valolista hehkuu yli 15 tuntia ja latautuu valossa jopa 10 minuutissa. Kiinnitä esimerkiksi portaan juoksuun tai askelman reunaan. Leveydet ovat 12 mm ja 16 mm. Kiinnitys portaan juoksuun tapahtuu valmiiseen uraan pujottamalla: Muihin paikkoihin kiinnitetäänliimalla tai poraamalla reikä listaan ja kiinnittämällä sen jälkeen ruuvilla tai naulalla alustaan. Katso kuvat alla – napsauta kuvaa, se suurenee.

Erittäin edullinen: Toimii ulkona yli 20 vuotta. Hinta vain 15 € / metri 12 mm leveä ja 20 €/m 16 mm leveälle valolistalle.

ECOaurora™ valolistan esite: www.safewalk.eu/ecoaurora.pdf

ECOaurora™ valolistan tekniset tiedot (.pdf): www.safewalk.eu/ecoaurora-info.pdf

Turvallisuutta portaan reunaan: ECOaurora valolista hehkuu pimeässä. Toimii ilman sähköä yli 20 vuotta.

Turvallisuutta portaan reunaan: ECOaurora valolista hehkuu pimeässä. Toimii ilman sähköä yli 20 vuotta.

Askelman laidassa valolista hehkuu ja tekee portailla liikkumisen turvallisemmaksi pimeällä.

Askelman laidassa valolista hehkuu ja tekee portailla liikkumisen turvallisemmaksi pimeällä.

Monikäyttöiset ECOaurora valolistat, leveys 12 ja 16 mm.

Monikäyttöiset ECOaurora valolistat, leveys 12 ja 16 mm.

Skannaa sivun linkki puhelimeen

TAKUU

TAKUU PIHAPORRAS TUOTTEILLE

SafeWalk tuotteiden takuu kattaa tuotteiden valmistus- ja materiaaliviat takuun voimassaoloaikana. Tuotteiden todennäköisesti odotettavissa oleva käyttöikä on usein huomattavasti takuuta pidempi. Tuotteessa mahdollisesti olevat puuosat vanhenevat huomattavasti nopeammin kuin tuotteen muut osat. Takuuehdot tulostettavassa muodossa: www.safewalk.eu/takuu

SafeWalk TAKUUEHDOT KULUTTAJILLE

Voimassa tuotteille jotka toimitettu 2009 alkaen ja jotka on toimitettu näiden takuuehtojen voimassaoloaikana. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa takuuehtoja. Tuotteen osto/myyntihetkellä voimassa ollutta takuuta noudatetaan takuuasioissa. Tämä takuu on osoitteessa http://safewalk.eu/takuu

SafeWalk Ratkaisut Oy myöntää takuun joka koskee tuotteiden valmistus- ja materiaalivikoja tuotteen takuun voimassaoloaikana. Yksittäisten tuotteiden kohdalla voidaan antaa muille asioille takuu kuten alla olevassa taulukossa.
Valmistaja on esittänyt kirjallisessa aineistossa, joka voi olla saatavissa verkossa, kunkin tuotteen käyttötarkoituksen ja rajat käytölle. Jotkut tuotteet voivat olla alttiina voimakkaille luonnonvoimille. Kohtuullinen riskianalyysi on tehtävä. Valmistaja ja/tai myyjä ei vastaa siitä, että tuote soveltuu ostajan käyttötarkoitukseen. Alla kuvatut takuut koskevat vain tuotteita, joita on käytetty tarkoitetulla tavalla.

1 TAKUUAIKA

Tuotteiden takuuajat ovat seuraavat

TuoteTakuu koskee **Takuuaika
Alumiiniset elementit ja rakenteetValmistus- ja materiaaliviat10 vuotta
 Korroosio10 vuotta
ECOaurora valolistaValmistus- ja materiaaliviat10 vuotta
 Valaisutehon säilyminen, max. 5% väheneminen10 vuotta
SähkötuotteetValmistus- ja materiaaliviat2 vuotta

2 RAJOITUKSET**

Epäolennaiset virheet tai poikkeamat tuotteessa, jotka ovat merkityksettömiä tuotteen arvon ja tarkoituksenmukaisen käytön kannalta, eivät kuulu takuun piiriin.
Takuu ei korvaa, mikäli vahinko tai tuotteen vika johtuu seuraavista:

  • Tuotetta on käytetty tai käsitelty virheellisesti tai ei-tarkoituksenmukaisesti, mukaan lukien tuotteen virheellinen varastointi tai tuotteeseen kohdistuneet liialliset iskut tai vääntö-, kierto- tai vetorasitus.
  • Tuote on joutunut satunnaisen tai ennustettavissa olleen onnettomuuden tai vahingon kohteeksi.
  • Tuotteen normaalista kulumisesta normaalissa käytössä.
  • Tuotettta, jota on muutettu.

Valmistaja ei ole missään tilanteessa tai mistään syystä johtuen ole muuten vastuussa tai muuten korvaus- tai hyvitysvelvollinen suorista-, välillisistä-, erityisistä- tai muista vahingoista tai menetyksistä, mukaan lukien se, että tuotetta ei ole voitu käyttää, ja mukaan lukien millainen tahansa liikevoittojen menetys ellei Suomen laista muuta johdu. Valmistajan vastuu takuun puitteissa on rajoitettu korkeintaan hintaan, jonka loppukäyttäjäasiakas on tuotteesta maksanut ellei laista muuta johdu.
Valmistajan takuu ei ole voimassa Suomen ulkopuolella.

3 ILMOITTAMINEN

Tuotteissa havaituista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava viipymättä myyjälle. Vika tai puute on mahdollisuuksien mukaan valokuvattava heti sen havaitsemisen jälkeen ja/tai muuten tarkkaan dokumentoitava.

4 TUTKIMINEN JA KORVAUS

Valmistajalla ja/tai hänen valtuuttamallaan taholla on mahdollisuus niin halutessaan tutkia vika, vaurio tai puute. Jos vaurion tai puutteen havaitaan johtuvan valmistajan virheestä, valmistajalla on oikeus oman harkintansa mukaan korjata tuote tai toimittaa tilalle uusi tuote tai tuotteen osa.

5 MUUT TAKUUT

Jos myyjän toimitukseen kuuluu asennustyö, tai asennustyön suorittaa muu kuin tuotteen myyjä, asennustyön myyjä vastaa itsenäisesti asennustyöstä ja voi antaa sille oman takuun. Valmistajan takuuta ja mahdollista takuuta asennustyöstä ei saa yhdistää.

Päiväys: 28.3.2010

Takuuta koskeva asiakirja loppuu tähän.

VAIN TIEDOKSI

Oikealla olevat tiedot annetaan sitoumuksetta, eivätkä ole osa takuuta. Tuotteiden odotettu kestävyys parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella on seuraava:

TuoteAsiaTieto kestävyydestäVaraus
Alumiiniset elementit ja rakenteetKorroosiominimi 30-50 vuotta merivesi ja merellinen ilmasto, teollinen ilmasto;
minimi 50-90 vuotta sisävedet ja maaseutuilmasto (”satoja vuosia”)
Leikkauspinnoissa voi esiintyä neulamaista onkalokorroosiota. Tutkimusten mukaan se ei heikennä rakennetta.
 Mekaaninen kestävyysAlumiini kestää murtumatta noin 8% muodonmuutoksen. 
ECOaurora valolistaValaisutehoOdotettavissa alle 10% väheneminen 20-30 vuodessa ulkona. 
Mahdollisuus pilottiprojektiin
Valmistaja voi oman harkintansa mukaan tarjota yksittäisille loppukäyttäjäasiakkaille laajemman takuun pilottiprojekteissa, esimerkiksi kerätäkseen tietoja tuotteiden käytöstä ääriolosuhteissa. Tällaisia projekteja on valmistajalla rajallinen määrä vuodessa. – Jos käyttökohde on poikkeava, ja siitä saadut käyttökokemukset voivat olla hyödyllisiä, ota yhteyttä valmistajaan sopiaksesi asiasta.