Turvallisempi ulkoporras

Turvallisempi ulkoporras
Vihertävä ECOaurora valolista kiinnitetty 1) portaan juoksun yläpintaan ja 2) kulkukäytävän reunaan.Vihertävä ECOaurora valolista kiinnitetty askelman etureunaan. Voidaan asentaa myös koko askelman leveydelle.
Askelman yläreunassa oleva valolista hehkuu pimeällä ja tekee portailla liikkumisen turvallisemmaksi.Vihertävä ECOaurora valolista kiinnitetty askelman yläreunaan jyrsittyyn uraan. Valolista voidaan asentaa myös koko askelman levyiseksi.
Askelman laidassa oleva valolista hehkuu pimeällä ja tekee portailla liikkumisen turvallisemmaksi.Vihertävä ECOaurora valolista kiinnitetty askelman sivureunaan.

Turvavalot ulkoportaissa

PihaPorras ulkoportaisiin voidaan lisätä vaivattomasti ECOaurora valolista. PihaPortaan sivujuoksuissa on valmis ura sitä varten. Sivujuoksun päällä valolista on parhaiten suojattuna ja se näkyy sekä portaita noustessa että laskeutuessa. Tämä on tyylikkäin valolistan asennustapa. Sitä voidaan täydentää tai se voidaan korvata asentamalla
valolista askelmaan tehtyyn uraan. Asennuspaikat ovat:

  1. Askelman yläreuna (kävelypinta)
  2. Askelman sivu (päätysivu)
  3. Askelman etureuna

Tarkastele kuvia oikealla. Näistä vaihtoehdoista kaksi ensimmäistä lisäävät ulkoportaan turvallisuutta eniten, sillä askelman etureunaan kiinnitetty valolista näkyy vain portaita noustessa.

Myös sähköllä toimiva LED valaistus on mahdollista asentaa ulkoportaaseen. Se voidaan asentaa sivujuoksussa olevaan valmiiseen uraan tai sivujuoksun päälle, korvaamaan ECOaurora valolista. Valaistus voidaan jälkiasentaa.

Pyöristetyt reunat

Ulkoportaiden sivujuoksujen reunat on pyöristetty ja päädyt on suojattu muovitulpilla. Näin on pyritty tekemään ulkoportaista mahdollisimman turvalliset tilanteessa, jossa kulkija kompuroi portaissa. Valmistaja suosittelee, että askelmiin käytetään lankkua, jonka reunat on pyöristetty. – Kuvissa oleva puu on kuusilankku, joka on kevyesti öljytty.